Auteursarchief: admin

Maatregelen als gevolg van Corona

De maatregelen die door de overheid zijn aangekondigd om de verspreiding van Corona tegen te gaan, hebben ook effect op onze werkzaamheden. Wij doen onze uiterste best om onze dienst- en hulpverlening te continueren, maar dit doen wij op dit moment wel met een aantal beperkingen.

• Onze medewerkers volgen de adviezen van de RIVM. We geven daarom geen hand en mijden ander fysiek contact.
• Bent u zelf in staat om met een dier naar de dierenarts te gaan? Graag, zo ontstaat er minder menselijk contact. Is dit niet mogelijk, dan komen wij uiteraard. We komen echter niet meer bij u binnen. Dit houdt in dat we dieren alleen nog maar aan de voordeur ophalen.
• Helaas nemen we geen passagiers meer mee in de ambulance. Dit houdt in dat u, als baasje, niet meer met ons mee kan naar bv. de dierenarts. Wij halen uw huisdier bij u op, leveren het af bij de kliniek en brengen het op een later tijdstip weer bij u thuis.

Hoe kunt u zelf helpen:
Breng kleine dieren, zoals vogels zelf naar een opvang. Indien u niet in staat bent om ze zelf weg te brengen, zet ze bv. in een doosje bij de voordeur of ingang. Wij halen ze daar dan op.

We begrijpen dat deze maatregelen zeer vervelend voor u kunnen zijn, maar we hopen op uw begrip en medewerking. Wij houden de berichtgeving omtrent de verspreiding van het virus en de gevolgen hiervan goed in de gaten. Zodra er aanleiding toe is, zullen we bovenstaande maatregelen aanpassen

Fusie dierenambulances: Regio’s slaan handen ineen

Dierenambulances Ermelo-Harderwijk en Putten-Barneveld zijn enkele weken geleden een fusietraject gestart om een snelle, uitstekende eerste hulp aan dieren in de regio te kunnen waarborgen.

 Stichting Dierenambulance Ermelo-Harderwijk kampte al enige tijd met een groot vrijwilligerstekort. Door het samengaan konden de vrijwillige dierenambulancemedewerkers van beide divisies onderling met materieel en diensten schuiven. Zo ontstond een betere 24-uursdekking, efficiëntere inzetbaarheid én snellere (medische) zorg voor de dieren. Want daar draait het uiteindelijk om.

De juiste keus
Dierenambulancemedewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week in touw. Gewonde, zieke of zwervende dieren worden na een melding opgevangen, of  – indien nodig – direct vervoerd naar de dierenarts. Een van de bestuursleden vertelt: ‘De fusie was natuurlijk geen optimale situatie. Het alternatief was echter, dat we Stichting Dierenambulance Ermelo-Harderwijk helemaal op moesten heffen. En dat konden we de dieren gewoonweg niet aandoen.’

Verder onder Putten-Barneveld
Beide stichtingen zijn bij de notaris formeel ondergebracht in Stichting Dierenambulance Putten-Barneveld. ‘Door de nieuwe naam krijgen mensen wellicht de indruk dat de regio voortaan alleen de hulp aan dieren in de regio’s Putten en Barneveld behelst. Dat is echter niet het geval. Het is nu nog wel even afwachten of deze samensmelting het beoogde resultaat oplevert en of alle betrokken partijen (zoals gemeente Harderwijk en gemeente Ermelo) willen meewerken.’

Vervolg
Sponsors en donateurs worden binnenkort nader geïnformeerd, maar zullen weinig merken van de fusie. ‘Zo op het oog is er niets veranderd, ook het alarmnummer is hetzelfde gebleven. Eigenlijk was het een administratieve handeling waarmee we de eerste hulp aan dieren proberen te continueren. Zo voorkomen we een hoop onnodig dierenleed.’

Dreigend tekort aan chauffeurs

De Dierenambulance Harderwijk/Ermelo en omstreken heeft een dreigend gebrek aan vrijwilligers, het gaat met name om de ambulancechauffeurs.

Het lukt vaak niet om chauffeurs te vinden of om chauffeurs te behouden, dit in verband met werk of persoonlijke omstandigheden, zegt medewerker Cor Lubbers. ”Het zijn nu vaak de zelfde vrijwilligers die op de ambulance zitten, mocht er een dienst niet rondkomen zijn het altijd weer dezelfde mensen die bijspringen, die ambulance moet natuurlijk wel blijven rijden!”

De chauffeur is degene die naar de plaats van een ongeval toe rijdt. Hij/zij heeft bij voorkeur een bijrijder bij zich, die de rittenrapporten verzorgt en de communicatie met de centrale onderhoudt. Eenmaal ter plaatse, wordt bekeken wat de ernst van de situatie is en of een dier met spoed naar een dierenarts moet.

Wie interesse heeft als vrijwilliger kan contact opnemen met Ton van der Gaag via telefoonnummer 06-25295299.

Reebok gered

Met de hulp van de havendienst van de gemeente Harderwijk en de brandweer Harderwijk hebben we de reebok kunnen vangen die kennelijk uit de polder is komen overzwemmen om in Harderwijk aan wal te gaan . Dat aan wal klimmen in de haven van Harderwijk bleek niet te doen. We hebben haar uit het water gehaald en in overleg met de BOA in de polder weer vrijgelaten.

Knobbelzwaan dood door schimmelinfectie luchtwegen

Begin januari 2018 werd bij een dode knobbelzwaan (Cygnus olor) een hevige ontsteking van de luchtwegen vastgesteld. De knobbelzwaan was dood gevonden in Harderwijk en door de dierenambulance Ermelo-Harderwijk voor onderzoek naar de doodsoorzaak ingestuurd naar het DWHC. De knobbelzwaan was een onvolwassen, mannelijk dier. Het onderzoek wees uit dat de knobbelzwaan een hevige ontsteking had van de luchtpijp, de luchtwegen en de luchtzakken en hierdoor was doodgegaan. De ontsteking werd veroorzaakt door de schimmel Aspergillus fumigatus. Het ziektebeeld wordt aspergillose genoemd.

Aspergillus fumigatus

De schimmel komt algemeen in de natuur voor. Bij mensen met een verzwakt afweersysteem en bij dieren, met name vogels, veroorzaakt deze schimmel hoofdzakelijk een luchtweginfecte, maar kan ook andere organen aantasten. Voor gehouden vogels vormt aspergillose een belangrijk doodsoorzaak, maar leidt bij in het wild levende vogels minder vaak tot problemen (Bernaert, 2010). Of een dier ziek wordt, hangt af van de hoeveelheid schimmelsporen die het binnenkrijgt en/of het afweersysteem verzwakt is. Als dieren verzwakt zijn, zijn ze extra vatbaar. Een verzwakt afweersysteem kan zeer verschillende oorzaken hebben: niet alleen een andere ziekte of  verwondingen, maar ook voedselgebrek, vogeltrek, of de voorplantingsperiode kunnen de weerstand verminderen (Bernaert, 2010).

Ziektebeeld

foto trachea met ontsteking

De dieren lopen de ziekte op door het inademen van de schimmelsporen. Een infectie begint vaak in de luchtzakken. Als het afweersysteem de sporen niet kan opruimen, dan kan “aanslag” of dood weefsel ontstaan dat de luchtwegen blokkeert of de luchtzakken vult. Bij de bij DWHC onderzochte knobbelzwaan was de luchtpijp grotendeels door het witte ontstekingsmateriaal versperd (zie foto).

 

Originele artikel

Vangen van wilde katten op camping De Dennenhoek

Komende weken worden i.s.m. de Dierenambulance en Dierenasiel De Ark de verwilderde katten in deze omgeving gevangen.

Heeft u een kat loslopen in deze omgeving, zorg er dan voor dat uw kat gechipt en geregistreerd staat via chipjedier.nl. Zo voorkomt u dat uw kat wordt aangezien als een kat zonder eigenaar.

Mocht u uw kat kwijt zijn, neem dan contact op de met De Ark: 0341 – 41 61 27

Politie | Oost-Nederland | team Veluwe-West
Dierenambulance Ermelo-Harderwijk
Dierenasiel De Ark
Gemeente Harderwijk

Ophokplicht voor alle pluimvee

In heel Nederland geldt vanaf nu een ophokplicht voor pluimvee. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat besloten na de ontdekking van vogelgriep op een eendenbedrijf in Biddinghuizen, in Flevoland. Het gaat om een zeer besmettelijke variant.

Van november vorig jaar tot 19 april dit jaar 2017 gold ook een landelijke ophokplicht.

De ongeveer 16.000 eenden van het getroffen bedrijf worden vandaag nog geruimd. In een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest, en voor andere dieren en dierlijke producten.

Vorig jaar werd het bedrijf in Biddinghuizen ook al getroffen door vogelgriep, net als twee andere vleeseendenbedrijven in dezelfde straat.

Het bedrijf staat in de buurt van het Veluwemeer. Deze week zijn daar enkele dode zwanen aangetroffen. Onderzocht wordt of zij besmet zijn met het vogelgriepvirus.

De NVWA heeft alle waterschappen in het land gevraagd om het te melden als ze onder verdachte omstandigheden dode vogels vinden.

LET OP: Dode en verzwakte zwanen

Sinds enige tijd zijn er geregeld dode en zwaar verzwakte zwanen binnen het nieuwbouwproject Waterfront achter het Dolfinarium in Harderwijk. De doodsoorzaak van deze dieren is onbekend. Doordat het geen tijdelijk iets blijkt te zijn maken wij ons zorgen om de oorzaak van de dood van deze dieren. We hebben contact met het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en DWHC (Dutch Wildlife Health Centre).
Wij als Dierenambulance hebben inmiddels een protocol opgesteld voor het ophalen en vervoeren van deze dieren.

ZIET U EEN DODE OF ZEER VERZWAKTE ZWAAN? BLIJF ER AF EN WAARSCHUW DIRECT DE DIERENAMBULANCE.
BEL 06-55797850