ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften.

ANBI-pdf

Jaarrekening 2017 Stichting Dierenambulance Ermelo Harderwijk

Verkort beleidsplan
Het werk dat wij doen:
Het exploiteren van een dierenambulance, verlenen van eerste hulp aan en vervoer van gewonde en zieke dieren naar dierenarts, dierenziekenhuis of opvangcentra. Het registreren van vermiste en gevonden huisdieren, opvang van dieren, ‘taxivervoer’ naar dierenarts of pension, regelen en afhandelen van huisdiercrematie, assistentie van politie en brandweer bij diergerelateerde zaken, bekendheid genereren bij burgers en scholen en uitgifte van een gesponsord donateursblad..

De manier waarop wij geld werven:
Afspraken met gemeenten, het winnen van donateurs, collectes, sponsoren, fondsenwerving, meewerken aan spreekbeurten op scholen.

Het beheer van ons vermogen:
De gelden zijn ondergebracht bij de RABOBANK

De bestemming van ons vermogen:
Medische kosten, voeding/opvang, autokosten, kantoorkosten (geen huisvestingskosten), vrijwilligerskosten, studie- en opleidingskosten, veiligheidskleding, algemene kosten.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers en bestuursleden van de Stichting Dierenambulance Ermelo Harderwijk zijn vrijwilligers en zijn onbezoldigd. Er worden derhalve geen beloningen uitgekeerd.